17/04/2024

Mimoriadne priaznivé podmienky pre rozvoj cykloturizmu euregiónu Beskydy sú dané štruktúrou vidieckeho osídlenia, podhorské a horské sídla s prírodno-krajinárskymi hodnotami prostredia, charakterom poľnohospodárskej výroby zameranej prevažne na chov hospodárskych zvierat a salašníctvo. 

Cykloturistický Informačný Systém Euroregiónu Beskydy“ (ďalej len „CISE“). Realizačným cieľom projektu je vybudovať internetový informačný portál a zabezpečiť poskytovanie projektom definovaného rozsahu aktuálnych informácií pomocou komplexného elektronického informačného systému nielen miestneho významu, ale aj informácií všetkých oblastí Žilinského kraja a Moravsko-Slezského regiónu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Previous post Mikroregióny Žilinského kraja
Next post Reštauračné, ubytovacie a rekreačné zariadenia euroregiónu