17/04/2024
Vo štvrtok 16. marca 2023 sa uskutočnila študijná cesta zástupcov miest a obcí slovenskej časti Euroregiónu Beskydy na Moravu, konkrétne do obcí a miest českej časti Euroregiónu Beskydy. Predstavitelia českých a slovenských obcí euroregiónu spoločne navštívili obce Řepiště, Paskov, Frýdlant nad Ostravicou a Ostravice a Turzovku, diskutovali so starostami, prezreli si výstupy realizovaných projektov, medzi ktorými nechýbali ani projekty cezhraničnej spolupráce.

Spoločné putovanie sme zahájili v obci Řepiště prehliadkou zrekonštruovaného kostola sv. Michaela Archanjela a novo vybudovaného sociálneho zázemia kostola (odpočinkový altánok, toalety). Starosta obce Rostislav Kožušník predstavil a ukázal účastníkom cesty ďalšie realizované projekty, napríklad vybudované obecné byty, zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu vrátane novej cisterny, a zoznámil účastníkov aj s najnovším projektom obce, ktorým je výstavba novej základnej školy. Druhým zastavením cesty bolo mesto Paskov, kde starosta Peter Baďura zoznámil účastníkov s históriou zámku aj dôvody, prečo celý areál mesto pred desiatimi rokmi odkúpilo, a vykonal návštevníkov paskovským zámkom. Tu prezentoval projekty realizované v rámci cezhraničnej spolupráce aj ďalších dotačných titulov. Osobitná pozornosť bola venovaná kaplnke, kde teraz prebiehajú opravy a reštaurátorské práce v rámci projektu Interreg SK-CZ. Popoludní sa skupina presunula do Frýdlantu nad Ostravicou. V tunajšom kine boli účastníkom premietnuté filmy dokumentujúce priebeh realizácie vybraných cezhraničných projektov, prebehla prehliadka výstavných i spoločenských priestorov tunajšieho kultúrneho centra a prehliadka výstupov už zrealizovaných projektov. Pod vedením starostky mesta Heleny Pešatovej si účastníci študijnej cesty prezreli galériu smaltu pod holým nebom, rekonštruované sochy v centre mesta, farskú záhradu s „cestou svetla“ a meditačným altánkom, odpočinkový areál „Brána Beskýd“ a ďalšie ciele a projekty. V piatok ráno pred odchodom si skupina prezrela obec Ostravicu, kde navštívila výstavu ľudového rezbára s názvom „Raj drevených sôch“ a smerovala do Turzovky s ďalším programom.
Stretnutie s názvom „Infocesta za susedom“ bolo realizované v rámci projektu „Spoločné cesty nás spájajú“, číslo: SK/FMP/11b/09/014 financovaného z programu INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých projektov
Fond malých projektov
Previous post Workshop – Učíme sa od susedov
Next post Združenie označilo 21 turistických atraktivít s QR kódmi a vydalo cestovný turistický pas