17/04/2024

Sídlo :
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

IČO: 361 48 474
DIČ: 2021544778

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 0300066001/5600

Zaregistrované na Obvodnom úrade v Žiline v Registri záujmových združení pod zn.: OVVS/ZZPO-3/99, dňa 15.12.2008

Kontaktné osoby:

Mgr. Lenka Kubíková
manažérka združenia
projektová manažérka
kancelaria@regionbeskydy.sk  
+421 915 975 502

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Previous post Príslušné zákony a vyhlášky
Next post Spoločne v Euroregióne Beskydy