17/04/2024

Doteraz nebol termín mikroregión, resp. mikroregionálne združenie obcí jednoznačne definovaný.

Pod mikroregiónom sa dá chápať geograficky ohraničené územie, ktoré má nejaké spoločné charakteristiky (prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod.)

Pod mikroregiónom sa môže rozumieť aj dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia . Často slovo „mikroregión“ figuruje v názve tohto združenia, čím chcú združené obce zvýrazniť svoju príslušnosť k danému geograficky vymedzenému územiu.

V zmysle zákona je predmetom činnosti takéhoto združenia zvyčajne oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. Vidiecke mikroregionálne združenia vznikajú aj preto, aby mohli efektívne pripraviť rozvojové programy za účelom zvýšenia kvality života na vidieku.

Aby sa odlíšili takéto združenia obcí od združení (občianskych, záujmových), kde členmi môže byť fyzické, či iné právnické osoby, resp. od regionálnych združení (väčší záber územia – regiónu), používa sa pre ich označenie pojem mikroregionálne združenia obcí, resp. skrátene mikroregióny.

zdroj: http://www.sazp.sk/mikroregiony/

Miestne združenie cestovného ruchu dolných Kysúc

Mikroregión Baranec

Mikroregión Bytčianska kotlina

Mikroregión Horný Liptov

Mikroregión Javorníky – východ

Mikroregión Liptovská Mara

Občianske združenie Belá

Občianske združenie Ramža

Región Orava – Babia Hora

Združenie BABIA HORA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Babia Hora

Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava

Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra

Združenie Dolný Liptov

Združenie Lietavského panstva

Združenie na rozvoj cestovného ruchu regiónu Dolný Liptov – Ružomberok

Združenie obcí – Terchovská dolina

Združenie obcí Havran – Dolný Liptov – ZOHDL

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia

Združenie obcí oravsko – liptovského mikroregiónu OrLi

Združenie obcí región Biela Orava

Združenie obcí stredného Liptova – Ekológ

Združenie Rajecká dolina

Združenie Turčianska Vážsko – Fatranská cesta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Previous post Regióny, mestá a obce Žilinského kraja
Next post Cykloturistika v Euroregióne Beskydy