17/04/2024

Slováci a Česi sú dva národy, ktoré až do konca roku 1992 žili v spoločnom štáte a dorozumievali sa bez tlmočníka. Boli by sme radi, keby tomu bolo aj naďalej. Preto sme sa rozhodli polovicu otázok položiť v slovenskom jazyku a druhú polovicu v českom jazyku.

Veríme, že si s drobnými jazykovými rozdielmi poradíte.
Kvíz je realizovaný v rámci projektu ,,Náučné chodníky v  Beskydoch,,, ktorý mapuje najzaujímavejšie náučné chodníky v českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy a vytvára ich databázu. Nápovedu pre kvízové otázky nájdete na webe (všetky odpovede sú dohľadateľné) alebo na www.nsbeskydy.cz alebo priamo v teréne. Viac ako šesť desiatok chodníkov sa teší na Vašu návštevu.

Kvíz je určený žiakom základných škôl z územia českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy.

Odpovede môžete zasielať sami alebo prostredníctvom základných škôl na e-mailové adresy: valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz alebo projektyturzovka@gmail.com a to najneskôr do 22.12.2021. Do predmetu napíšte KVÍZ. Vytlačené kvízy môžete odovzdať aj osobne alebo poštou na adresu kancelárie združenia Región Beskydy, Námestie 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

Zo správne vyplnených KVÍZOV vyžrebujeme 10 + 10 výhercov a tie odmeníme vecnými cenami.

Kvíz

Milé děti, připravili jsme pro vás malý kvíz o přírodě a zeměpisných zajímavostech české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Slováci a Češi jsou dva národy, které až do konce roku 1992 žily ve společném státě a domluvily se bez tlumočníka. Byli bychom rádi, kdyby tomu bylo i nadále. Proto jsme se rozhodli polovinu otázek položit ve slovenském jazyce a druhou polovinu v českém jazyce. Věříme, že si s drobnými jazykovými rozdíly poradíte.

Kvíz je realizovaný v rámci projektu Naučné stezky v Beskydech, který mapuje nejzajímavější naučné stezky v české a slovenské části Euroregionu Beskydy a vytváří jejich databázi. Nápovědu pro kvízové otázky najdete na www.nsbeskydy.cz nebo přímo v terénu. Více jak šest desítek stezek se těší na vaši návštěvu.

KVÍZOVÉ OTÁZKY (správnou odpověď zakroužkujte)

 1. Která činnost včel je nejdůležitější? (NS Chlebovická medová stopa)
 2. sběr nektaru
 3. opylovací činnost
 4. tvorba medu
 • Když přišli valašští pastýři do Beskyd, přivedli s sebou ovce. Toto plemeno ovcí bylo velmi houževnaté, přečkalo tvrdé podmínky celoročního pobytu venku. Dnes má svou plemennou knihu. O které plemeno se jedná? (NS Lysohorský bestiář, NS Gruň – Bílý Kříž)
 • Merino
 • Suffolk
 • Valašská
 • Který živočich obývá biotop Zámeckého parku v Paskově? (NS Informační systém Paskov)
 • obojživelník mlok skvrnitý
 • brouk páchník hnědý
 • pták z čeledi datlovitých strakapoud velký
 • Mezi kterými beskydskými obcemi najdete pověstmi opředený kopec Godula? (NS pokladů Godula)
 • Komorní Lhotkou a obcí Řeka
 • Smilovicemi a Střítěží
 • Horními Tošanovicemi a Hnojníkem
 • V místní oboře, založené v 16. století, prý čerpal inspiraci pro svou operu Příhody lišky Bystroušky hudební skladatel a zdejší rodák Leoš Janáček. Této lašské obci vévodí třetí největší hradní zřícenina v České republice. O které obci mluvíme? (NS hradní vrch, NS Janáčkův chodníček)
 • Frýdek-Místek
 • Hukvaldy
 • Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Kde najdete hřebenovou naučnou stezku Radegast? (NS Radegast)
 • Na Pustevnách
 • V Nošovicích
 • V Palkovicích
 • Ako sa volal lesník, ktorému sa na hore Živčáková zjavila Panna Mária?
 • Milan Lemeš
 • Matúš Lašút
 • Ľudovít Šúty
 • Babia hora je najvyšší vrch Oravských Beskýd. NS Babia hora je veľmi navštevovaným náučným chodníkom v regióne Beskydy. Na vrchole sa nachádza aj památná tabula pápeža, ktorý na horu vystúpil viackrát ešte jako krakovský arcibiskup. O ktorom pápežovi hovoríme?
 • Ján Pavol II.
 • Benedikt XVI.
 • František
 • Súľovské skaly sú dominantnými skalnými útvarmi známe v širokom okolí. Nachádzajú sa v obci Súľov-Hradná v okrese Bytča. Súľovské skaly sa objavili aj vo viacerých filmoch. Vyberte názov filmu, ktorý sa v Súlovských skalách nakrúcal.
 • Pacho – hybský zbojník
 • Bathory
 • Perinbaba
 1. Náučný chodník Jozefa Kronera sa nachádza v dedinke Staškov. Jozef Kroner – známy    slovenský herec je rodákom zo Staškova. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch a seriáloch – Kubo (1965), Živý bič (1966), Rysavá jalovica (1970), Ruže a sneh, Vôňa remesla, Slovácko sa nesúdi (1978, 1984), Sváko Ragan (1975), Nech žije deduško (1978). Film, v ktorom hral Jozef Kroner hlavnú rolu, získal sošku Oskara za najlepší cudzojazyčný film. Viete, ktorý film to bol?
 2. Obchod na Predmestí
 3. Obchod na Korze
 4. Rysavá jalovica
 1. Veľký Javorník (1071 m.n.m.) je najvyšší vrchol Javorníkov. Vďaka svojej zachovanej flóre a faune bola časť územia Javorníkov začlenená do Chránenej krajinnej oblasti, ktorá má rozlohu 655 km² a chránenou krajinnou oblasťou bola vyhlásená v roku 1984. Jej súčasťou je množstvo prírodných rezervácií a prírodných pamiatok. Viete ako sa volá táto chránená krajinná oblasť?
 2. CHKO Orava
 3. CHKO Považie
 4. CHKO Kysuce
 1. Náučný chodník Oravskej lesnej železnice je veľmi navštevovaným chodníkom, ktorý prináša bohaté zážitky pre rodiny s deťmi. Odporúčame návštěvu začať prehliadkou expozícií v stanici Tanečník, využiť jazdu historickým vláčikom do sedla Beskyd a návrat po náučnom chodníku. Viete povedať v ktorej obci sa náučný chodník Oravskej lesnej železnice nachádza?
 2. Oravská Horná
 3. Oravská Lesná
 4. Kysucká Lesná

Jméno soutěžícího:   ……………………………………………      

Základní škola ………………………………………………

Ze správně vyplněných KVÍZŮ vylosujeme 10 + 10 výherců a ty odměníme věcnými cenami.

Previous post Naše veličenstvo Kľak v zimnom období
Next post Nové propagačné materiály zviditeľnia región Beskydy