26/05/2024

Združenie Región Beskydy sa môže tešiť zo získania finančných prostriedkov na vydanie nových propagačných materiálov. V rámci projektu ,, Podpora cestovného ruchu v regióne Beskydy,, v sume 23 008,00 € združenie obstará nové cykloturistické mapy pre oblasť Kysuce, Orava, Považie, pexeso, vreckové kalendáriky a označí 21 turisticky najzaujímavejších miest dibond tabuľami a QR kódmi. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu povedia o Euroregióne Beskydy .

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika –  2014 -2020 prostredníctvom ŽSK. ,, Podpora cestovného ruchu v Euroregióne Beskydy,, – SK/FMP/6c/06/033.

Previous post MILÉ DETI, PRIPRAVILI SME PRE VÁS MALÝ KVÍZ O PRÍRODE A ZEMEPISNÝCH ZAUJÍMAVOSTIACH ČESKEJ A SLOVENSKEJ ČASTI EUROREGIÓNU BESKYDY.
Next post Poznáš Euroregión Beskydy ?