26/05/2024

Prvý krát sa obec pod svahmi Oravskej Magury spomína v roku 1564. Obec je to síce malá, ale vzácna. Dominantou dnešného Babína je neorománsky katolícky kostol Zoslania Ducha svätého z roku 1933 , (projektant Milan Michal Harminc), postavený na mieste pôvodného dreveného kostolíka z roku 1666. Ďalšími pamätihodnosťami obce sú kaplnka z prvej polovice 19. storočia, kamenné kríže s reliéfmi na cintoríne, taktiež z 19.storočia, morové kríže a ľudové drevenice postavené zhruba pred storočím. Návštevníka pravdepodobne zaujme aj Galéria ľudového rezbárstva. V súčasnosti má obec zriadenú stálu expozíciu ľudového rezbárstva s počtom cez 150 drevených plastík od viac ako päťdesiatich ľudových tvorcov zo Slovenska, Česka a Poľska.

Previous post Krásy Rajeckej doliny
Next post Rajec