17/04/2024

Realizáciou mikroprojektu s názvom ,, Oddýchnite si v Beskydách „ , ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko INTERREG V-A na roky 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu Miestna turistická organizácia BESKIDY vyhlasujeme súťaž na návrh Beskydskej lavičky

Máte radi horskú turistiku? Pracujete profesionálne, alebo máte ako hobby dizajn navrhovanie ? Zaujímate sa sa o kultúrne dedičstvo Beskýd?

Ak ste odpovedali ÁNO na všetky alebo aspoň na jednu z týchto otázok…určite si prečítajte celý článok 

Cieľom súťaže je vybrať najlepší dizajn Beskydskej lavičky, ktorá svojou formou odkazuje na kultúrne dedičstvo regiónu. Podľa ustanovení mikroprojektu by mali byť lavičky zhotovené z miestneho odolného dreva alebo dreva, riadne zabezpečeného pred poveternostnými podmienkami aké sú v Beskydách (sneh, dážď, vietor). Rozmery lavice sú kapacitne určené aspoň pre dve osoby, aby bolo aj miesto na turistický ruksak, termosku, či raňajky.

Čo urobíme s projektom, ktorý sa bude najviac páčiť súťažnej porote?

Tento rok bude na vybraných turistických chodníkoch v Beskydách umiestnených 26 takýchto lavičiek na poľskej a slovenskej strane hranice. Všetky lavičky budú vyrobené podľa jedného (víťazného) návrhu a jediným prvkom , ktorým sa budú odlišovať sú dekorácie /rezby na operadlách, ktoré budú okrem iného obsahovať názvy miesta ich umiestnenia.

Pravidlá súťaže (v poľskom jazyku) nájdete tu –
www.visitbeskidy.pl/wp-content/uploads/2022/02/tutaj..pdf

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, nezabudnite, že:

  • Dizajn lavičky musí byť originálny, vyhotovený špeciálne pre potreby súťaže.
  • Účastníkom súťaže môže byť plnoletá fyzická osoba, ktorá spolu s návrhom by mala predložiť krátky životopis a portfólio (ak ich má).
  • Účastníci môžu do súťaže prihlásiť viac návrhov. Každý z návrhov treba doručiť e-mailom na adresu
    biuro@visitbeskidy.pl s popisom (v názve správy) Prihláška na súťaž o návrh Beskydskej lavičky
  • Projekty je potrebné predkladať v elektronickej forme v súboroch PDF alebo JPEG v rozlíšení nie nižšom ako 1920 x 1080 px, 300 DPI.
    Každý projekt by mal pozostávať z dvoch častí: vizualizácia lavičky a samostatný súbor vo forme technického výkresu s rozmermi.

Tešíme sa na krásne návrhy 

Previous post Poznáš Euroregión Beskydy ?
Next post Poznáme výhercov súťaže drevenej architektúry v Euroregióne Beskydy