17/04/2024

Združenie Región Beskydy sa v týchto dňoch môže tešiť na parádnu nádieľku týkajúcej sa nových propagačných materiálov Euroregiónu Beskydy. Tento oneskorený darček  v podobe vydania 9000 kusov cykloturistických máp pre Kysuce, Oravu a Považie, 9000 ks vreckových kalendárikov a 21 tabuli k pamiatkam s QR kódmi sa nám podarilo vďaka realizácií projektu ,, Podpora cestovného ruchu v Euroregióne  Beskydy,,

Všetky nové materiály postupne budú distribuované do informačných centier a obciam, či mestám ako členom nášho združenia. Partnerom projektu je české združenie region Beskydy.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika –  2014 -2020 prostredníctvom ŽSK. ,, Podpora cestovného ruchu v Euroregióne Beskydy,, – SK/FMP/6c/06/033.

                         

                                                  

Previous post Oddýchnite v Beskydách – výstup po trase beskydských lavičiek – tak to bolo
Next post Workshop – Učíme sa od susedov