27/03/2023

Združenie Región Beskydy sa v týchto dňoch môže tešiť na parádnu nádieľku týkajúcej sa nových propagačných materiálov Euroregiónu Beskydy. Tento oneskorený darček  v podobe vydania 9000 kusov cykloturistických máp pre Kysuce, Oravu a Považie, 9000 ks vreckových kalendárikov a 21 tabuli k pamiatkam s QR kódmi sa nám podarilo vďaka realizácií projektu ,, Podpora cestovného ruchu v Euroregióne  Beskydy,,

Všetky nové materiály postupne budú distribuované do informačných centier a obciam, či mestám ako členom nášho združenia.

                         
Fond malých projektov

                                                  

Previous post Oddýchnite v Beskydách – výstup po trase beskydských lavičiek – tak to bolo