24/07/2024
I keď sa nám opätovne uzatvorili hranice s našimi susedmi, súčasná
pandemická situácia súvisiaca so šírením vírusu COVID 19  nám nezabránila
zorganizovať ďalšie stretnutie. Keďže sme podľa plánovanej aktivity projektu
nemohli vycestovať za našimi priateľmi do Rožňava pod Radhoštem a nemohli
sme si pozrieť drevenú architektúru Beskýd v skanzeme, tak i napriek všetkým
okolnostiam sme vycestovali dňa 22.9.2020 na Vychylovku, aby sme splnili
podmienky poskytnutia finančného príspevku a zároveň sme dodržiavali všetky
epidemiologické nariadenia.  
Po príchode nás už na stanici čakala pani sprievodkyňa, ktorá nás previedla
jednotlivými usadlosťami v skanzeme.  Z Vychylovky sme sa presunuli do
Starej Bystrice, kde sme netrpezlivo čakali na odbitie jednej hodiny na
starobystrickom orloji .  
Spoločný výlet splnil svoj cieľ, priniesol zúčastneným  množstvo zážitkov a
spomienok. Z výletu bola spracovaná videoprojekcia, ktorá bola zaslaná naším
priateľom za hranice, aby sme do poslednej bodky splnili všetky podmienky
plánovaného podujatia i keď za omnoho náročnejších podmienok, ktoré sa nám
vyskytli. 
Podujatie  bolo realizované v rámci projektu ,, Spoločne v Euroregióne
Beskydy " , financovaný v rámci Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika Fond malých projektov. Vedúcim partnerom projektu bol český Región
Beskydy a slovenská časť na ňom finančne neparticipovala.
Previous post Kontakty
Next post GEOPARK Megoňky – Šance