26/05/2024
V rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia“ prebehlo vo štvrtok 21. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach spoločné rokovanie predstaviteľov českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy zamerané na realizáciu spoločných aktivít oboch partnerov a prípravu projektov pre nové programové obdobie.
Na úvod obe projektové manažérky predstavili projekty cezhraničnej spolupráce realizované v rámci Interregu V-A Slovensko-Česká republika Fond malých projektov a odprezentovali ich výstupy a výsledky. Pani Kubíková, manažérka slovenskej časti euroregiónu, následne oboznámila prítomných so schválenými a zazmluvnenými malými projektmi, ktorých realizácia prebehne v roku 2022 a 2023. V rámci diskusie k tomuto bodu sa riešilo aj obnovenie tradičných aktivít euroregiónu, ktorých realizácia bola prerušená v dôsledku pandémie.
Pani Valášková, manažérka českej časti euroregiónu, informovala prítomných o príprave Fondov malých projektov pre programové obdobie 2021-2027, príprave stratégie Euroregiónu Beskydy pre nové programové obdobie a harmonogramu spoločných aktivít českej a slovenskej časti euroregiónu.
Popoludní prebehla prehliadka zaujímavých miest mesta Rajecké Teplice a anketa s občanmi mesta.

V piatok prebehla anketa s občanmi mesta Žilina a občanmi obce Strečno.

Aktivita „Spoločne v Euroregióne Beskydy“ bola realizovaná v rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia“, číslo: SK/FMP/11b/05/019, financovaného z programu INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých projektov .
Previous post Pozvánka na aktivitu ,, Spoločne v Euroregióne ,,
Next post Beskydské lavičky