17/04/2024
Región Beskydy sa koncom februára zúčastnil spoločne so združením
Stowarzyszenie Region Beskidy medzinárodného veľtrhu turistiky a voľného
času "Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego" vo Wroclawi.

Výstavná expozícia Beskýd na veľtrhu vo Wroclawi vznikla vďaka spolupráci
poľského združenia Stowarzyszenie Region Beskidy, ktoré zabezpečilo v rámci
projektu "Propagujeme 2x viac" výstavnú plochu a Žywieckého okresu, ktorý
zabezpečil v rámci projektu "Beskydy pozývajú" výstavný stánok. Na
propagácií Beskýd sa ďalej podieľali Región Beskydy so sídlom vo
Frýdku-Místku, mesto Bielsko-Biala, Región Beskydy so sídlom v Žiline a
mesta Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Žilina, Námestovo, Turzovka.
Vďaka distribuovaným propagačným materiálom sa mohla verejnosť oboznámiť s
turistickými cieľmi v českej, slovenskej a poľskej časti Beskýd. Horalská
kapela propagovala tradičnú kultúru Beskýd. Návštevníci mohli ochutnať
špeciality a vďaka nim sa zoznámiť s gastronómiou najmä žiwiecké oblasti.
Tradičné remeslá na veľtrhu predstavovala výroba papierových kvetov, ktoré
lákali najmä deti.
Previous post ITF SLOVAKIATOUR 23.1. – 26.1.2020
Next post Rád maľuješ a si kreatívny? Tak poď s nami súťažiť