17/04/2024

Medzinárodná súťaž v maľovaní atraktivít česko -slovenského pohraničia. Z českého územia euroregiónu sa do súťaže zapojilo päť škôl, ktoré spoločne doručili 72 kresieb. V slovenskej časti euroregiónu sa do súťaže zapojili dve školy združujúce deti z celého mikroregiónu Horných Kysúc a prihlásili do súťaže celkom 55 kresieb. Bolo ťažké vybrať len jeden najvydarenejší obrázok a preto sa porota rozhodla oceniť vecnými cenami hneď 10 detí.
Najlepšie práce :

 1. Prašivá : Daniela Borošová
 2. Lysá hora – Krystína Vajtová
 3. Štramberk – Maxim Liďák
 4. Lysá hora – Ondřej Cisovský
 5. Rímsko -katolický kostol – Izabel Sychrová
 6. Kaplnka Staškov Jelitov – Vaneska Čupková
 7. Mikovčáková rozhľadňa – Kristína Lucia Bebčáková
 8. Rozhľadňa Raková – Ema Melárová
 9. Budatín – Simonka Lukáčová
 10. Živčáková – Ján Čopek
  Všetkým deťom ďakujeme za účasť v súťaži a prajeme ešte veľa krásnych obrázkov.
  Súťaž „Poznáš svoj kraj?“ bola realizovaná v rámci malého projektu „Cesta k spoločnému poznaniu Česko–slovenského pohraničia“ v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Fond malých projektov.
Previous post Javorníky a rozhľadňa na Stratenci – dominanta Horných Kysúc
Next post Naše veličenstvo Kľak v zimnom období