30/11/2023

Dňa 6.2.2020 sa na zámku v Paskově konalo zasadnutie Prezídia Euroregiónu Beskydy. Programom zasadnutia bol plán aktivít Euroregiónu na   rok 2020. Za slovenskú časť Euroregiónu sa stretnutia zúčastnili predseda združenia Mgr Peter Fiabáne, primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis, starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Breza Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce Zubrohlava Pavol Bugeľ a primátor mesta Námestovo Milan Hubík.  Okrem iného sa prítomní venovali príprave konferencie  – oslavy 20. výročia založenia ERB, ktorá sa mala konať dňa 16.4.2020, ale z dôvodu pandemickej krízy bola zrušená. Predseda združenia slovenskej časti Euroregiónu predstavil zúčastneným zámer mesta Žilina uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Next post Členovia českej časti euroregiónu