17/06/2024

V rámci projektu ,, Podpora cestovného ruchu v regióne Beskydy,, združenie región Beskydy označilo 21 turisticky najzaujímavejších miest dibond tabuľami a QR kódmi a pre deti vydalo cestovný turistický pas s cieľom zvýšenie návštevnosti našich prírodných a kultúrnych pamiatok

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika –  2014 -2020 prostredníctvom ŽSK. ,, Podpora cestovného ruchu v Euroregióne Beskydy,, – SK/FMP/6c/06/033.

Previous post Infocesta za susedom