26/05/2024
Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku
a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh
každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do
zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio
cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované
zahraničnými centrálami krajín. Na veľtrhu mal svoje miesto aj stánok
Euroregiónu Beskydy, na ktorom sa zúčastnili členovia predstavenstva a
predsedovia združení slovenského, českého a poľského regiónu.  Práve takéto
aktivity umožňujú  zvyšovať potenciál regiónu Beskydy  pre cestovný ruch,
umožňujú výmenu informácií a skúseností pre podporu rozvoja cestovného ruchu
a  nadväzovanie partnerskej spolupráce s inými subjektami. 
Návštevníci sa dopytovali po propagačných materiáloch zameraných na rodinné
výlety, drevenú architektúru, bežkárske trasy, Strečno, Terchová,
cyklistické mapy a zaujímavosti v regióne. Návštevníci stánku mali záujem o
propagáciu a materiály obce Zákamenné, ktoré  sme však nemali k dispozícií.
Previous post Žilina kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2026
Next post Veľtrh turistiky a voľného času – Wroclaw 2020