17/04/2024

FERS

Fórum euroregiónov Slovenska (skratka FERS) tvoria poverení zástupcovia euroregiónov Slovenska - predstavitelia regionálnych združení pre cezhraničnú spoluprácu slovensko-českej, slovensko-poľskej, slovensko-maďarskej, slovensko-rakúskej a slovensko-ukrajinskej hranice a...

Stanovy

STANOVY EUROREGIÓNU „Beskydy”§ 1NÁZOV, SÍDLO 1. Názov slovensko-poľsko-českého spoločenstva združení, nazývaného ďalej Euroregión, znie v jazyku slovenskom EUROREGIÓN “Beskydy”, v jazyku poľskom EUROREGION “Beskidy”, v...