17/04/2024

Členovia združenia Euroregiónu Beskydy a starostovia miest a obcí Región Beskydy sa zúčastnili spoločného stretnutia zástupcov samospráv českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy, ktoré sa konalo 20.02.2023 v Žiline v hoteli „Dubná Skala“.

Stretnutia sa zúčastnili viac ako tri desiatky starostov miest a obcí Euroregiónu Beskydy. Jednalo sa o prvé stretnutie predstaviteľov samospráv po komunálnych voľbách, ktoré v oboch krajinách prebehli na jeseň minulého roka. Dopoludňajší program bol zameraný na prezentáciu úspešne realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce v českej a slovenskej časti euroregiónu, prezentáciu spoločných projektov Euroregiónu Beskydy a prezentáciu pripravených projektových zámerov pre nadchádzajúce programové obdobie 2021-2027. Popoludňajší program bol venovaný praktickým ukážkam realizovaných projektov a návšteve zaujímavých miest.

Navštívili sme „Rosenfeldov palác“ v Žiline. Tu sme si prezreli výstavné priestory, múzeum bábok a knihársku dielňu. Pozreli sme si centrum mesta Žilina s kostolom a „Burianovou vežou“. Ďalej sme navštívili obec Belá, kde sme si prezreli modernizovaný kemp, ktorý obec prevádzkuje, a novú cyklotrasu s niekoľkými úžasnými drevenými mostami. Nezabudli sme sa zastaviť ani v rodisku Juraja Jánošíka v Terchovej. Rovnako ako v obci Belá aj v obci Terchová nás sprevádzal starosta. Prehliadku obce sme ukončili v kostole, kde sa nachádza pohyblivý z dreva vyrezaný betlehem.

Ďakujeme všetkým organizátorom za čas, ktorý príprave spoločného stretnutia venovali.

Stretnutie s názvom „Učíme sa od susedov“ bolo realizované v rámci projektu „Spoločné cesty nás spájajú“, číslo: SK/FMP/11b/09/014 financovaného z programu INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých projektov

Fond malých projektov

Previous post Realizácia projektu  na podporu cestovného ruchu sa  blíži ku svojmu koncu
Next post Infocesta za susedom