24/07/2024

Združenie označilo 21 turistických atraktivít s QR kódmi a vydalo cestovný turistický pas

V rámci projektu ,, Podpora cestovného ruchu v regióne Beskydy,, združenie región Beskydy označilo 21 turisticky najzaujímavejších miest dibond tabuľami a QR kódmi a pre deti vydalo cestovný turistický pas s cieľom zvýšenie návštevnosti našich prírodných a kultúrnych pamiatok Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika –...

Infocesta za susedom

Vo štvrtok 16. marca 2023 sa uskutočnila študijná cesta zástupcov miest a obcí slovenskej časti Euroregiónu Beskydy na Moravu, konkrétne do obcí a miest českej časti Euroregiónu Beskydy. Predstavitelia českých a slovenských obcí euroregiónu spoločne navštívili obce Řepiště, Paskov, Frýdlant nad Ostravicou a Ostravice a Turzovku, diskutovali so starostami, prezreli si výstupy realizovaných projektov, medzi ktorými nechýbali ani projekty cezhraničnej...

Workshop – Učíme sa od susedov

Členovia združenia Euroregiónu Beskydy a starostovia miest a obcí Región Beskydy sa zúčastnili spoločného stretnutia zástupcov samospráv českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy, ktoré sa konalo 20.02.2023 v Žiline v hoteli „Dubná Skala“. Stretnutia sa zúčastnili viac ako tri desiatky starostov miest a obcí Euroregiónu Beskydy. Jednalo sa o prvé stretnutie predstaviteľov samospráv po komunálnych voľbách, ktoré v oboch krajinách...

Realizácia projektu  na podporu cestovného ruchu sa  blíži ku svojmu koncu

Združenie Región Beskydy sa v týchto dňoch môže tešiť na parádnu nádieľku týkajúcej sa nových propagačných materiálov Euroregiónu Beskydy. Tento oneskorený darček  v podobe vydania 9000 kusov cykloturistických máp pre Kysuce, Oravu a Považie, 9000 ks vreckových kalendárikov a 21 tabuli k pamiatkam s QR kódmi sa nám podarilo vďaka realizácií projektu ,, Podpora cestovného ruchu v Euroregióne  Beskydy,, Všetky nové materiály postupne budú distribuované do informačných...

Oddýchnite v Beskydách – výstup po trase beskydských lavičiek – tak to bolo

Posledný septembrový štvrtok sa ukázal ako ideálny deň na zavŕšenie poľsko-slovenského projektu s názvom Oddýchnite v Beskydách. Pri tejto príležitosti Miestna organizácia cestovného ruchu Beskydy a Združenie Región Beskydy zorganizovali horský výstup po stopách beskydských lavičiek, ktoré boli osadené v rámci projektu. Pre niektorých znamenal výstup ukončenie letnej sezóny, pre iných otvorenie jesennej turistickej sezóny na beskydských chodníkoch. Počas prechádzky...