06/10/2022

Beskydské lavičky

V júni 2022 bolo na turistických chodníkoch na poľskej a slovenskej strane hranice postavených 26 beskydských lavičiek. Lavičky ako miesto odpočinku pre unavených turistov sú zároveň odkazom na kultúrne a prírodné dedičstvo Beskýd. Ich forma spája prvky tradície a modernosti. Jasne odkazujú na symboliku valašských brán, ktoré sú charakteristickým architektonickým prvkom karpatského oblúka, teda aj Beskýd. Rezbárske ornamenty „totemov“ na...

Stretnutia partnerov vďaka projektu ,, Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia,,

V rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia“ prebehlo vo štvrtok 21. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach spoločné rokovanie predstaviteľov českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy zamerané na realizáciu spoločných aktivít oboch partnerov a prípravu projektov pre nové programové obdobie. Na úvod obe projektové manažérky predstavili projekty cezhraničnej spolupráce realizované v rámci Interregu V-A Slovensko-Česká republika Fond...

Drevená architektúra

Malé domy pomaľované tradičnými vzormi, skromné drevené kostolíky a praktické budovy na hospodárske účely. Práve tieto objekty sa starajú o jedno z našich najcennejších dedičstiev a delia sa oň s tisíckami zvedavých turistov. Aj keď ich príchod na scénu sa v závislosti od jednotlivých regiónov datuje rôzne, spája ich spoločná história, po ktorej stopách kráčame dodnes… V rámci projektu „Dřevěná architektura v Beskydech“ číslo CZ/FMP/6c/04/060,...