27/06/2022

Stretnutia partnerov vďaka projektu ,, Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia,,

V rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia“ prebehlo vo štvrtok 21. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach spoločné rokovanie predstaviteľov českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy zamerané na realizáciu spoločných aktivít oboch partnerov a prípravu projektov pre nové programové obdobie. Na úvod obe projektové manažérky predstavili projekty cezhraničnej spolupráce realizované v rámci Interregu V-A Slovensko-Česká republika Fond...

Drevená architektúra

Malé domy pomaľované tradičnými vzormi, skromné drevené kostolíky a praktické budovy na hospodárske účely. Práve tieto objekty sa starajú o jedno z našich najcennejších dedičstiev a delia sa oň s tisíckami zvedavých turistov. Aj keď ich príchod na scénu sa v závislosti od jednotlivých regiónov datuje rôzne, spája ich spoločná história, po ktorej stopách kráčame dodnes… V rámci projektu „Dřevěná architektura v Beskydech“ číslo CZ/FMP/6c/04/060,...

Poznáme výhercov súťaže drevenej architektúry v Euroregióne Beskydy

Združenie región Beskydy v uplynulých dňoch v spolupráci s Mikroregiónom Horné Kysuce vyhlásili súťaž , zameranú na drevenú architektúru  a zemepisné zaujímavosti českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy. Slováci  a Česi sú dva príbuzné národy, ktoré len donedávna žili v spoločnom štáte.  Kvíz mapoval tradičnú  a modernú drevenú architektúru a vytvoril spoločnú databázu drevených objektov v prihraničnom Z 222 správne vyplnených kvízov sme vyžrebovali nižšie uvedených výhercov, ktorí prostredníctvom svojich...

Pozor na súťaž!

Realizáciou mikroprojektu s názvom ,, Oddýchnite si v Beskydách „ , ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko INTERREG V-A na roky 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu Miestna turistická organizácia BESKIDY vyhlasujeme súťaž na návrh Beskydskej lavičky Máte radi horskú turistiku? Pracujete profesionálne, alebo máte ako hobby dizajn navrhovanie ? Zaujímate sa sa o...

Poznáš Euroregión Beskydy ?

Milé deti, pripravili sme pre vás malý kvíz zameraný na drevenú architektúru a zemepisné zaujímavosti českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy. Slováci a Česi sú dva národy, ktoré až do konca roku 1992 žili v spoločnom štáte a dohovorili sa bez tlmočníka. Boli by sme radi, keby tomu bolo aj naďalej. Preto sme sa rozhodli polovicu otázok položiť v slovenskom...