27/03/2023

Realizácia projektu  na podporu cestovného ruchu sa  blíži ku svojmu koncu

Združenie Región Beskydy sa v týchto dňoch môže tešiť na parádnu nádieľku týkajúcej sa nových propagačných materiálov Euroregiónu Beskydy. Tento oneskorený darček  v podobe vydania 9000 kusov cykloturistických máp pre Kysuce, Oravu a Považie, 9000 ks vreckových kalendárikov a 21 tabuli k pamiatkam s QR kódmi sa nám podarilo vďaka realizácií projektu ,, Podpora cestovného ruchu v Euroregióne  Beskydy,, Všetky nové materiály postupne budú distribuované do informačných...

Oddýchnite v Beskydách – výstup po trase beskydských lavičiek – tak to bolo

Posledný septembrový štvrtok sa ukázal ako ideálny deň na zavŕšenie poľsko-slovenského projektu s názvom Oddýchnite v Beskydách. Pri tejto príležitosti Miestna organizácia cestovného ruchu Beskydy a Združenie Región Beskydy zorganizovali horský výstup po stopách beskydských lavičiek, ktoré boli osadené v rámci projektu. Pre niektorých znamenal výstup ukončenie letnej sezóny, pre iných otvorenie jesennej turistickej sezóny na beskydských chodníkoch. Počas prechádzky...

Beskydské lavičky

V júni 2022 bolo na turistických chodníkoch na poľskej a slovenskej strane hranice postavených 26 beskydských lavičiek. Lavičky ako miesto odpočinku pre unavených turistov sú zároveň odkazom na kultúrne a prírodné dedičstvo Beskýd. Ich forma spája prvky tradície a modernosti. Jasne odkazujú na symboliku valašských brán, ktoré sú charakteristickým architektonickým prvkom karpatského oblúka, teda aj Beskýd. Rezbárske ornamenty „totemov“ na...

Stretnutia partnerov vďaka projektu ,, Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia,,

V rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia“ prebehlo vo štvrtok 21. apríla 2022 v Rajeckých Tepliciach spoločné rokovanie predstaviteľov českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy zamerané na realizáciu spoločných aktivít oboch partnerov a prípravu projektov pre nové programové obdobie. Na úvod obe projektové manažérky predstavili projekty cezhraničnej spolupráce realizované v rámci Interregu V-A Slovensko-Česká republika Fond...