17/04/2024

FERS

Fórum euroregiónov Slovenska (skratka FERS) tvoria poverení zástupcovia euroregiónov Slovenska - predstavitelia regionálnych združení pre cezhraničnú spoluprácu slovensko-českej, slovensko-poľskej, slovensko-maďarskej, slovensko-rakúskej a slovensko-ukrajinskej hranice a...