17/04/2024
BABÍN
Erb obce Babín

Obecný úrad Babín 50
029 52
telefón: 043/557 72 07
fax: 043/557 72 21
mobil: 0905 569 465
e-mail: obecbabin@orava.sk  
web: www.babin.sk  
pocet obyvatelov: 1 430
rozloha: 1 739 ha
prvá zmienka: v roku 1 564
starosta: Mgr. Peter Laťák
BEŇADOVO

Obecný úrad Beňadovo 66
029 63 Mútne
telefón: 043/559 81 30
fax: 043/559 81 17
mobil: 0918 631 982 
e-mail: benadovo@gmail.com
web: www.benadovo.ocu.sk   
pocet obyvatelov: 700
rozloha: 650 ha
prvá zmienka: v roku 1 752 
starosta: Mgr. Mária Ondreková
BITAROVÁ


Obecný úrad Bitarová 94
010 04 Žilina 4
telefón: 041/566 26 51
fax: 041/500 72 43
e-mail: obec.bitarova@gmail.com  
web: www.obecbitarova.sk  
pocet obyvatelov: 687
rozloha: 364,4 ha
prvá zmienka: v roku 1 393
starosta: Ing.František Drdák 
BOBROV
 

Obecný úrad Bobrov
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
telefón: 043/552 43 97, 98
fax: 043/552 43 99
mobil: 0905 937 775
e-mail: starosta@obecbobrov.sk  
web: www.obecbobrov.sk  
pocet obyvatelov: 1 629
rozloha: 2 575 ha
prvá zmienka: v roku 1 550
starosta: Ing. Anton Grobarčík
BREZA

Obecný úrad Breza 56
029 53 
telefón: 043/557 62 23, 29
fax: 043/552 11 60
mobil: 0905 527 337
e-mail: breza@orava.sk  
web: www.breza.sk  
pocet obyvatelov: 1 595
rozloha: 2 251 ha
prvá zmienka: v roku 1 580
starosta: Ing. Ladislav Matejčík 
BZINY

Obecný úrad Bziny
Brezovecká 96/8
026 01 Bziny 
telefón: 043/586 46 29 
fax: 043/586 46 29
e-mail: bziny@ocu.sk
web: www.bziny.ocu.sk
pocet obyvatelov: 541
rozloha: 584 ha
prvá zmienka: v roku 1 343
starosta: PhDr. Ján Beňuš
BYTČA


Mestský úrad Bytča
Námestie SR 1
014 01 Bytča
telefón: 041/5073 924
fax: 041/5073 912
e-mail: msu@bytca.sk
web: www.bytca.sk   
pocet obyvatelov: 11 437
rozloha: 4 319 ha
prvá zmienka: v roku 1 378
starosta: Miroslav Minárčik
ČIERNE

Obecný úrad Čierne189
023 13 Čierne
telefón: 041/4373 101
fax: 041/4373 236
e-mail: obeccierne@stonline.sk  
web: www.cierne.sk  
pocet obyvatelov: 4 364
rozloha: 2 020 ha
prvá zmienka: v roku 1 645
starosta: Ing. Pavol Gomola
Previous post ČLENOVIA POĽSKEJ ČASTI EUROREGIÓNU
Next post