26/05/2024

Združenie región Beskydy sa môže v týchto dňoch opätovne tešiť. Od 1. apríla 2023 začíname s realizáciou ďalšieho schváleného projektu pod názvom ,, Spoločné cesty nás spájajú,, – SK/FMP/11b/09/014.

Projekt je zameraný na cezhraničné aktivity členov združenia na obidvoch stranách hranice, lepšie poznávanie sa, poznanie cezhraničného partnera regiónov. Podporuje medziľudské vzťahy people to people, vytvára medziľudské väzby na obidvoch stranách hranice. Projekt je zameraný na infocesty, workshopy, čo bude výsledok vzájomnej spolupráce po cezhraničnom regióne, výmenu skúseností a zručností. Projektom dôjde k upevňovaniu a prehĺbovaniu obojstranej spolupráce zainteresovaných partnerov , k výmene skúseností a dobrej praxe . Projekt je účelný, efektívny a je v súlade s lokálnymi a regionálnymi stratégiami. Cieľovou skupinou sú obyvatelia prihraničného regiónu a zamestnanci a členovia združenia.

Harmonogram realizácie 1.4.2022-31-3-2023

Celkový rozpočet projektu : 15 670,00 €

Fond malých projektov
Previous post Drevená architektúra
Next post Pozvánka na aktivitu ,, Spoločne v Euroregióne ,,